Home Hírek

Fellépés, archív

.

E-mail Nyomtatás PDF

Születésnap a Városházán


Október 10-én délután izgatott sürgés-forgás, táncosok, zenészek készülődése verte fel a Városháza amúgy hétvége táján kihalt folyosóinak csendjét: a Szivárvány citerazenekar 45., a kisebb testvér, a Tücskök 10. születésnapján népzenei gálaműsorra készült a túri citerások apraja-nagyja és barátaik az ország különböző szegleteiből.
Felemelő pillanatokkal kezdődött az ünnepség, a Szivárvány hangszerein felcsendültek nemzeti imádságunk, a Himnusz harmóniái, melyet az ünneplő közösség tagjai éneklésükkel tettek teljessé. Danyi Zsuzsanna, az est háziasszonya köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Herczeg Zsolt polgármestert ünnepi köszöntője megtartására. Városunk polgármestere meleg szavakkal gratulált a jubiláló együtteseknek, ismét megerősítve, hogy városunk lakossága és vezetői egyaránt büszkék a mezőtúri citerás műhelyben folyó népzenei munkára, a város jó hírnevének öregbítésére.
A köszöntő után szomorú kötelességnek tettünk eleget, egy percnyi néma tiszteletadással emlékeztünk meg a mezőtúri citeramozgalom már nem élő jeles képviselőiről, akik
- Gyalog Magda, a Szivárvány zenekar megalapítója, tanítómestere;

- Csiderné Mikó Anna, a Szivárvány zenekar alapító tagja, aki 2007-ben bekövetkezett tragikusan korai távozásáig a fiatalok tucatjaival szerettette meg a citeramuzsikát városunkban. Közülük választotta ki az egykori Galagonya, Cimbora, Lókötő együttesek, valamint a ma is működő Iringó és Tücsök citerazenekarok tagjait;
- Fadgyas Rózsa, aki a Szivárvány tagja volt prímciterásként 1976 és 1980 között;
- Gyöngyössy András, aki a Szivárvány tagjaként 1974-1977 között újszerű népzenei ötleteivel és furulyája trilláival segítette a zenekar munkáját;
- Huszár József, a jó barát, a megbízható muzsikus, aki 1976-tól 2012-ben keletkezett betegségéig volt a Szivárvány zenekar tagja.
A tiszteletadás után megkezdődött az ünnepi műsor, melynek első fellépője a Méhecske citerazenekar volt. A legkisebb túri citerások Túri szőttes-t terítettek a nagyérdemű közönség elé: Kávási Sándor népdalgyűjtéséből mutattak be egy csokorra valót. Őket az Iringó zenekar követte, akik két összeállítással mutatkoztak be.
Városunkban ezen a napon két testvérvárosi küldöttség is járt, Kálnok-Sepsiköröspatak és Törökbecse képviseletében. Vajdasági barátaink a citerás ünnepen is részt vettek, a Csutorás dalkör, Micsik Béla és a Csalogató néptánccsoport egy-egy műsorszámmal köszöntötte a jubilálókat.
Utánuk következett a 10. születésnapját ünneplő Tücsök citerazenekar.
Az együttes 2005 májusában alakult a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola akkori első- és másodéves növendékeiből tanítómesterük, Csiderné Mikó Anna vezetésével. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek országos minősítőjén már 2006-ban, alig két évvel a citerazenélés megkezdését követően megszerezték az első Arany minősítést és az Arany Páva Díjat is. Anna elvesztése után a zeneiskolában és a zenekar irányításában is Csider Istvánra hárult a feladat, folytatni a megkezdett munkát, együtt tartani a tehetséges fiatalokat. A hagyományokhoz hűen azóta további 4 arany fokozatot és 4 ARANY PÁVA DÍJAT szereztek. 2011-ben az Egri Népzenei Gálán ARANY PÁVA NAGYDÍJJAL ismerte el munkájukat a zsüri, melyet 2013-ban Püspökladányban megdupláztak: 2. alkalommal is elnyerték a nagydíjat. Mindannyiszor kiválóan szerepeltek a Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok Túri Találkozóin. Több alkalommal értek el az Éneklő Ifjúság minősítő versenyén ARANY ÉS KIEMELKEDŐEN DÍCSÉRETES minősítést. 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei zeneiskolai kamarazenekari fesztiválon FESZTIVÁLDÍJAT kaptak. A zenekar művészeti vezetője Csider István.

Műsorukkal tisztelettel köszöntötték a születésnapi gála közönségét és az idősebb testvér Szivárvány zenekart. Előadásukban először Szerelmes dalok, párosítók, majd Dunántúli táncdallamok csendültek fel.
A soron következő együttes a megyeszékhelyről érkezett. A Szolnoki Népdalkör éneklésének különleges szép ízt ad a vonószenekari kíséret. Igyekeznek igényes, színvonalas munkát végezni, és a magyar népzenei kincs minél szélesebb skáláját megismerni, megőrizni és továbbadni közönségüknek. Ők is ez évben ünnepelték fennállásuk 45. évfordulóját.
Különleges része következett a gálaműsornak: olyan hivatásos művészek köszöntötték a jubiláló zenekarokat, akiket a mezőtúri citerásokkal több éves, évtizedes barátság köt össze. Kovács Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több, mit tíz éve van a profi előadói pályán. Ezen időszak alatt több, mint huszonöt lemezen közreműködött és nyolc szóló albuma jelent meg. Az Európai Unió magyar kulturális delegációjának hivatalos kulturális arcaként több Európai Uniós rendezvényen képviselhette hazánkat többek között Brüsszelben, de számos kiemelt hazai rendezvényen is. Ezen koncerteken főleg Motiva zenekarának a dalaival adott ízelítőt a magyar kultúrából.

Az Amerikai Egyesült Államoktól Moszkváig folyamatosan koncertezik, és kulturális összetartozásra igyekszik hangolni a helyi magyar közösségeket, nagy sikerrel. Ennek a munkának a gyümölcse, hogy több külföldön élő magyar konzullal tartja a kapcsolatot, jár rendezvényeikre.

Kovács Judit, a fiatalabb testvér a Motiva zenekarban együtt muzsikál és énekel nővérével. Őt is láthatták a mezőtúri népzenekedvelők már több alkalommal a hagyományos citeragálák valamelyikén meghívott vendégszereplőként. A legemlékezetesebb a mezőtúriak számára az első, 1998-ban megrendezett citeragálán nyújtott közös szereplésük lehet, valamint a 2013-as Motiva koncert, melynek szervezője szintén a népzenei egyesület volt.
Birinyi József: a mezőtúri citerás műhely kiváló ismerője, támogatója. Nevét és személyét a túri népzenekedvelők már ismerhetik, hiszen sok éve részt vesz a hagyományos Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok Túri Találkozóin. Több mint ezer darab hangszerből álló gyűjteményét a mezőtúri gyerekek már három alkalommal láthatták a népzenei egyesület jóvoltából. Birinyi József hangszeres előadóművész, népzenekutató, hang­szerkészítő és zenepedagógus, televíziós producer, és nem mellékesen a Magyar Kórusok és Zenekarok, Népzenei Együttesek Szövetségének társelnöke. A zene és a hang­szerek szeretetével, a népzene kutatásával és művelésével Birinyi József napjainkban is gazdagítja népzenei mű­veltségünket, bővíti zenei anyanyelvünk értékeit. Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán és tanítványaik nyomdokaiban – gyűjti és kutatja a magyar nyelvterület hangszereit és népzenéjét. Felveszi, lejegyzi, tudományos igénnyel közkinccsé teszi a napfényre kerülő új és újabb dallamokat.
Ők hárman a jubiláló zenekarokat közös műsorukkal köszöntötték!
A különleges élmény folytatódott a következő szereplők műsorával is: a Pannónia zenekar, akik Balatonkeneséről érkeztek, klasszikus zenei és dzsessz átiratokat is játszanak a népzene mellett citerájukon. Az általuk bemutatott darabok méltán nyerték el a közönség vastapsát. De a rendkívül markánsan, erőteljesen előadott Kun verbunk volt előadásuk csúcspontja.
S hogy a népművészetnek ne csak az énekelt vagy hangszeren előadott gyöngyszemeiben gyönyörködhessünk, a műsor háziasszonya egy pajzán székely mesével szórakoztatta a népi humor kedvelőit, megcsillantva kivételes előadói képességeit.
Végezetül a 45 éves Szivárvány zenekar vonult a pódiumra. A zenekar 1970-ben alakult meg és azóta is meghatározó tényezője Mezőtúr népzenei életének. Tizenkét európai országban öregbítették a magyar népművészet jó hírét az elmúlt 45 évben: az egykori Szovjetunió, az egykori Csehszlovákia, Franciaország, Belgium, Lengyelország, Olaszország, Németország, Románia, Szerbia-Montenegró, Ausztria, Észtország és Csehország zenekedvelőinek mutattak be egy kicsiny szeletet a rendkívül sokrétű magyar népzenéből.

Eredményeik, kitüntetéseik, melyekre büszkék: a Kiváló Együttes cím, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj,
a Mezőtúr Városért Díj, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Művészeti díja, a 9 Arany Páva Díj,
a 2 Arany Páva Nagydíj, a KÓTA-díj és a 2007-ben elnyert Csokonai Vitéz Mihály KÖZÖSSÉGI DÍJ.
De a legbüszkébbek a közönségük szeretetére és tapsaira.
Az együttes műsorában több magyar népzenei tájegység dalai megszólalnak, az Alföld, Szatmár, Délvidék, Dunántúl népdalait szívesen játsszák és éneklik, de tesznek kalandozásokat a mai határokon kívüli magyarlakta vidékek zenéje felé is. Instrumentális repertoárjukban szerepelnek a barokk királyi udvarokban felcsendülő ungaresca-k, de szívesen játsszák a Tendl Pál cimbalmos-prímás kedvelt dallamaiból készített citerás átiratot is. Az együttes művészeti vezetője 40 éve Csider István. Ünnepi műsorukban egy kalotaszegi és egy délvidéki összeállítás szerepelt.
A köszöntések, ajándékok átadása után a két ünnepelt zenekar egy közös Szatmári hallgató, csárdás és friss előadásával búcsúzott az ünneplő közönségtől, de még a végső elköszönés előtt valamennyi résztvevőt megvendégeltek egy szelet születésnapi tortával.
Mindenki megígérte, hogy öt év múlva ugyanígy találkozunk a következő, még kerekebb évforduló napján. Úgy legyen!

Csider István

A rendezvény támogatói:

Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Közművelődési és Sport Nonprofit Kft., Tóth Sándorné.
 

 

Advent citerazenével

Advent harmadik vasárnapján a Közösségi Ház nagytermében szép számú közönség gyűlt össze ünnepelni és egyben szórakozni is. A Szivárvány Népzenei Egyesület fő szervezésében immár 16. alkalommal került sor a Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok Túri Találkozójára. A rendezvény keretében az egyesület első elnöke, Csendom György emlékező gondolataiban gyermekkorának ünnepi hangulatát idézte fel, ezt követően az egyesület titkára, a neves citeratanár Csider István kívánt valamennyiünknek békés karácsonyt és meggyújtotta a városi adventi koszorú harmadik gyertyáját.

A népzenét kedvelő hallgatóságot és a találkozó résztvevőit Patkós Éva városi képviselő köszöntötte szívhez szólóan. A fellépő zenekarok színvonalas citeramuzsikáját értékelő zsűri által az országos minősítés során a mezőtúri  Méhecske zenekar Arany, a szintén helyi Tücsök citerazenekar arany és arany páva minősítést szerzett. Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk. Köszönjük a szervezőknek a meghitt adventi készülődést.

Karsainé Szabó Judit

MIÉNK VOLT A TÉR!

Június utolsó szombatján vérpezsdítő zeneszóra és hívogató vezényszavakra ébredtek a Szabadság tér később ébredő lakói: Pécsi Annamária vezetésével Mozdulj, Mezőtúr elnevezéssel vidám reggeli tornát mutattak be a helyi aerobic-csoport lányai, akikhez a tényleg mozduló túriak mellett csatlakoztak a judo és a thai-box sportklub tagjai is.
Közben a Re*Flex Band tagjai is elindultak egy kamion (kölcsönözte számunkra Szebenyi László) platóján elhelyezkedve zenés közönségcsalogatóra, hogy a tértől távolabb lévő lakosok is értesüljenek: a Túripresszben és előző napon a Cibere Hírmondó hangos hirdető mókás Trabant hangszóróin meghirdetett MIÉNK ITT A TÉR! Családi Nap programjai megkezdődtek.
A bemelegítő mozgás után Herczeg Zsolt, városunk polgármestere köszöntötte a már szép számmal jelen lévő közönséget, majd folytatódott a helyi sportolók bemutatkozása: a  Ász Sportklub (judo szakosztály vezetője: Juhász Attila, a thai-boksz szakosztály vezetője: Bíró László) versenyzői mutatták be tudásukat. Őket bizony nem kell félteni az éjszakai sötét utcán, biztosan meg tudják magukat védeni!
A küzdősportok után következtek a már emlegetett muzsikusok, a Re*Flex Band zenészei vették birtokba a pódiumot Molnár Zsolt vezetésével. Színes, hangulatos műsoruk méltán nyerte el a közönség tetszését. A fúvós zenét újra a mozgáskultúrát magas szinten művelő fiatalok követték: a Bárdos Lajos Művészeti Iskola társastánc tanszakának növendékei adtak számot arról, hogy  nem véletlenül nyerik sorra a különböző versenyeket. Őket Márki Norbert és Jenei Éva tanítja az iskolában.
A szemrevaló bemutató után különleges program vette kezdetét: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel… címmel Birinyi József, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett hangszeres előadóművész, néprajz- és népzenekutató, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének társelnöke (nem mellékesen a mezőtúri citerások jó barátja) tartott érdekes ismeretterjesztő előadást a népi hangszerek világáról, történetéről. A több mint 1500 darabot számláló gyűjteményéből magával hozott körülbelül 60-at, melyek közül a legtöbbet meg is szólaltatta, a műsor végén pedig dalra fakasztotta a közönséget is. Közben testvére, Birinyi András az árnyékos fák alatt az érdeklődő gyerekeket tanította egyszerű hangkeltő eszközök, sípok, dudák elkészítésére.
Itt be kell számolnunk a kísérő programokról is, hiszen a színpadi történések mellett igyekeztünk a gyerekek érdeklődését is felkelteni. A rendőrkapitányság munkatársai a sétáló utcában interaktív közlekedésbiztonsági bemutatót és játékos vetélkedőt tartottak, a tér másik pontján a kerámia készítés, korongozás mesterfogásait ismerhették meg az érdeklődők, a túri hímző szakkör a törökbecsei hímző asszonyokkal kiegészülve népi játszóház keretében apró ajándéktárgyakat készített csuhéból, dióhéjból, de a gyöngyfűzés, mézeskalács készítés helyi képviselői is bemutatták tudásukat az érdeklődőknek. A játszótér mellett a régi hagyományokat felidézve különböző fajátékokkal múlathatták az időt a gyerekek és nem csak a gyerekek. A Közösségi Ház előtt az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai szűrővizsgálatokkal várták a pácienseket.
Közben eljött a délidő, és egy klasszikus rádióműsor címét felidézve mi egyéb következhetett volna: Jó ebédhez szólt a nóta! Farkas Rozika és Sülyi Károly nótaénekeseket Rácz Aladár és népi zenekara kísérte. A mintegy másfél órás programot a varázslatos történések követték: helyi mágusunk, a több bűvész vetélkedőt megnyert kiváló Herbály András szórakoztatta a nagyérdeműt.
A következő műsorblokk a néptánc és népzene kedvelőivé volt: először a túrkevei Kistücsök gyermek néptánc csoport, majd felnőtt társaik, az Egres Kis Lajos Néptáncegyüttes  lépett színpadra, akiket a dévaványai Ahhozképest Népzenei Együttes kísért. A tánc után a zenészek előléptek a színpad közepére, hogy bemutassák: nem ,,csak”  kísérni, de önállóan muzsikálni is remekül tudnak! Remek összeállításaikat nagy tapssal fogadta a népzenekedvelő túri közönség.
Ezt a műsorrészt a törökbecsei testvéreink, barátaink bemutatkozása követte. Nagy kulturális delegáció érkezett, eljött a Hajdina ifjúsági és a Csalogató felnőtt táncegyüttes, a Csutorás Férfi Dalárda, szólót táncolt Cseszák Balázs (koreográfus, művészeti vezető) és Molnár Kinga, a táncokhoz a talpalávalót a Régijó zenekar szolgáltatta a kiemelkedő muzikalitású Cseszák Zsombor vezetésével. A rendkívül színes, fergeteges műsort vastapssal hálálta meg a közönség.


A népzene, néptánc után a modern zene következett: a Memento zenekar vette át a színpadot. Jól zenéltek a helyi fiatalok, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az évei számát tekintve tapasztaltabb korosztály képviselői sem hagyták el a nézőteret.
Eközben a Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör szervezésében (vezetője: Csider Irén) kiállítás nyílt a Közösségi Ház nagytermében. A III. Mezőtúri Százszorszép Hímzőverseny „Kalocsai Virágok” című tárlatát Patkós Éva, városi képviselő nyitotta meg, majd sor került az oklevelek és elismerések átadására. Az eseményen egyesületünk szólistái, Bóka Kamilla énekes és Pályi Mónika citerás népdalaikkal szórakoztatták a megnyitó résztvevőit. A megnyitót követően a becsei táncosok és zenészek a nagyteremben folytatták: az érdeklődő gyerekeket bácskai táncmotívumokra tanították egy röpke kis táncház keretében.
A színpadon a Memento zenekart a Budapestről érkezett BuliExpressz Company váltotta. Nem hazudtolták meg a nevüket, expressz-sebességgel meghódították a közönséget, az igényes slágerzenét mindenki megelégedésére ,,nyomták” mintegy két órán keresztül. Így este kilenc óra körül véget ért a Szivárvány Népzenei Egyesület által szervezett Családi Nap, ahol reményeink szerint a családok apraja-nagyja találhatott magának megfelelő szórakozást.
A színpadi program után törökbecsei barátainkkal töltöttük az estét, levezetvén az egész napos rendezői munka feszültségeit. Törökbecséről eljött a Jókai Mór MME tagjaiból álló Kalász zenekar, akik újfent bizonyították, hogy ők is egy fergeteges bulizenekar, késő éjszakáig húzták a talpalávalót a vendégek és szervezők közös mulatságán.


Csider István titkár

A Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület a MIÉNK ITT A TÉR! (családi nap a sport, néphagyományok, népi mesterségek, népzene, néptánc, magyar dal jegyében) című rendezvénye a „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosítószámú város rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalapból pályázati úton elnyert 1.167.000 Ft felhasználásával valamint kb. 500.000 Ft önerő igénybevételével valósult meg.Újra zengtek a citerák


December 8-án délután rendeztük meg a Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok 15. Túri Találkozóját. Nagy örömünkre az érdeklődő közönség zsúfolásig megtöltötte a Közösségi Ház nagytermét.
A népzenei délután háziasszonya egyesületünk tagja, Patkós Éva városi képviselő volt, aki szép verssel alapozta meg a hangulatot, majd Seres Attiláné, nyugalmazott ének-zene tanár, karnagy mondott megindító visszaemlékezést a családról, a szeretetről, közben Batta Attila Viktor alpolgármester meggyújtotta a város adventi koszorúján a második gyertyát. Ez után Boldog István országgyűlési képviselő, a népzenei találkozó támogatója, fővédnöke köszöntötte a megjelenteket, külön nagy szeretettel a gyerekeket, akik az ország több területéről jöttek ma ide azért, hogy tudásukat megmutassák Mezőtúr zeneszerető közönségének.
Patkós Évi bemutatta a szakmai bizottság tagjait: dr. Lengyel Erzsébetet, a KÓTA megyei elnökét, Karapancsevné Jász Ildikót és Birinyi József népzenekutatót, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének társelnökét, majd színpadra szólította a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Méhecske citerazenekarát, akik Vésztői párosítók című műsorszámukkal nagy sikert arattak. Őket (milyen érdekes egybeesés) a Vésztőről érkezett 20 ifjú zenész követte, majd a romániai Kisiratos legfiatalabb citerásai következtek. A nagy múltú Sándorfalvi citerazenekar  utánpótlás csoportja, a Zengőmadár zenekar is kitett magáért és a nagy elődök méltó utódai lehetnek néhány év múlva. Zákányszéket 3 együttes is képviselte, a Palánta-banda, a Csalogányok mutatkoztak be és a legnagyobbak, a Nefelejcs zenekar játszottak fergeteges tánctempóban. A szentesi Margaréták Mélykútiné Nelli vezetésével itt nálunk is bizonyságot tettek arról, hogy ifjú koruk ellenére a sok elismerő díj nem véletlen. Az estet a helyi Tücsök zenekar zárta szerelmes dalokkal, majd következett a meglepetés: a citera tanszak valamennyi növendéke felsorakozott a színpadon és tekintettel a közelgő karácsonyra, a Tücsök zenei kíséretével elénekelték a Jézus ágyán nincsen paplan kezdetű karácsonyi éneket. A közönség vastapssal köszönte meg a népzenei délután fellépőinek a szép délutánt. Amíg a zsüri és a csoportvezetők a könyvtár olvasótermében a szakmai dolgokról cserélték ki gondolataikat, addig a gyerekeket vendégül láttuk egy kis estebéddel, majd a táncoslábúaknak is lehetőséget adtunk a mozgásigényük kielégítésére: a szolnoki Szeres Népzenei Együttes muzsikája és két táncosuk segítségével moldvai táncokat tanulhattak a fiatalok.
Megható, érdekes, tartalmas esemény volt... Ezt nem én mondtam... Hanem azok az emberek, akik mielőtt kiléptek a Közösségi Ház ajtaján, odajöttek megköszönni az élményt... Ezért (is) érdemes...
Mezőtúri citerások újabb sikerei

A JÁSZKUN VILÁG – 2013. Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle döntőjét tartották 2013. november 23-án a Művelődési Ház és Könyvtár épületében, Martfűn.
A közel 300 gyermek és fiatal legnagyobb megmérettetésére szombaton került sor. A nagy izgalommal készülődő versenyzők között akadt, aki először és volt, aki már többször jutott el a döntőig.
Így volt ezzel a Szivárvány Népzenei Egyesület és a Bárdos Lajos Művészeti Iskola tanulója, Bíró Dániel citerás szólista valamint a Tücsök citerazenekar is. Az idei döntőben is sikerült kiválóan szerepelniük, Bíró Dániel oklevél elismerésben részesült, a Tücskök hangszeres népzene kategóriában ismét NÍVÓDÍJ-at nyertek.


A martfűi döntőből a Tücskök a vajdasági Törökbecse (Mezőtúr egyik testvérvárosa) felé vették az irányt, ahol a X. Ricsaj Népművészeti Találkozón vettek részt a Szivárvány zenekarral együtt. A vendéglátó Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület ez alkalommal is egy magas színvonalú műsort szervezett. A helyi művelődési ház színháztermében telt ház előtt szerepelhettek a meghívott népzenészek és tánccsoportok. A műsort jó hangulatú közös vacsora követte.

 

Ezúton is köszönetet mondunk a lehetőségért, hogy Mezőtúr kulturális delegációjaként részt vehettünk a törökbecsei eseményen, valamint az önzetlen, baráti vendéglátásért, amelyben minden alkalommal részünk van Becsén. Találkozunk jövőre Mezőtúron!

 

Adószámunk  az 
1 % felajánláshoz:
18830170-1-16

A Tücsök újabb sikere

A szolnoki Bartók Béla Zeneiskola az idén már 7. alkalommal  rendezte meg a JNSZ Megyei Kamarazenekari Versenyt, melyen több kategóriában mérhették össze tudásukat a megye zeneiskoláinak növendékei. Tücsök citerazenekarunk már harmadik alkalommal vett részt ezen a megmérettetésen, s a zsürielnök, Lőrincz László főiskolai docens ismét elismerő szavakkal illette a csapat produkcióját, kiemelve a hiteles, jókedvű, ízes előadásmódot.

A Tücsök ezzel az idei harmadik komoly versenyén szerezte meg a legjobb fokozatot, ezen a versenyen kategóriájában az 1. helyezést.

 

 

 

 

Szolnok, 2013. március 22., Püspökladány, március 23.

A Tücsök zenekar az elmúlt hétvégén két megmérettetésen is részt vett:

pénteken a szolnoki Kodály Zoltán iskolában rendezett Éneklő Ifjúság minősítő versenyen szereztek ARANY minősítést, majd szombaton a KÓTA által szervezett meghívásos versengésen szerepeltek kiválóan: a 17. országos minősítő ciklusban ARANY minősítést, ARANYPÁVA díjat értek el és megkapták immár 2. alkalommal az ARANYPÁVA NAGYDÍJAT. Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere ez alkalomból különdíjjal köszöntötte az együttest az önkormányzat nevében.

Ízelítő a Tücskök műsorából:

Tücsök-ciripelés Martfűn

November 24-én rendezték meg Jász-Nagykun-Szolnok megye ezévi legnagyobb gyermek és ifjúsági kulturális fesztiválját, a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemlét. A három válogató verseny után (Besenyszög, Jászárokszállás, Karcag) után a martfűi Művelődési Központban gyűlt össze az a több mint kétszáz fiatal, akik korábbi teljesítményük okán jogot szereztek a döntőben való megmérettetésre. Városunkat két produkció képviselte, mindkét műsorszám előadói szorosan kötődnek egyesületünkhöz és művészeti iskolánkhoz: Bíró Dániel szólóhangszeresként, a Tücsök zenekar pedig a csoportos zenei kategóriában. 
Nagy örömünkre mindkét kategóriában a legjobbak közé soroltattunk: Dani és a Tücskök egyaránt NÍVÓDÍJ-at értek el.
Szívből gratulálunk valamennyiüknek a szép eredményhez!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videók a november 13-i Szivárvány-jubileumon készült filmből!

Szivárvány citerazenekar (Mezőtúr): Északnyugat-dunántúli táncok

Tücsök citerazenekar (Mezőtúr): Bihari népdalok

Bíró László (Mezőtúr): Szatmári népdalok

Cimbora citerazenekar (Mezőtúr): 1848-as katonadalok

Iringó citerazenekar (Mezőtúr): Moldva-kisküküllői népdalok

Lókötők citerazenekar (Mezőtúr): Első világháborús katonadalok 

 

Belépés

Eseménynaptár

április 2018
H K SZ CS P SZ V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa2
mod_vvisit_counterTegnap95
mod_vvisit_counterA héten2
mod_vvisit_counterMúlt héten757
mod_vvisit_counterHónap2789
mod_vvisit_counterMúlt hónap6612
mod_vvisit_counterÖsszesen1043367

Csevegő

Utolsó üzenet: 1 órája, 53 perce múlt
  • [ApzliTenda] : «link» - casino blackjack foxwoods casino online slots free casino slots no downloads bonus rounds
  • [AssweTenda] : «link» - online casino reviews casino games for free play totally free casino games
  • [AoowcTenda] : «link» - online casino gambling free casino slot games download world class casino slots masque
  • [AdnizTenda] : «link» - free casino slot games download potawatomi casino free online casino
  • [AinpdTenda] : «link» - online casinos real money usa safe online casinos real money casinos online gambling
  • [AbljdTenda] : «link» - casinos online gambling online usa casinos online casino games
  • [Alltalab] : Здравствуйте. Подробная информация об футбольных чемпионатах стран мира здесь: «link»
  • [Jefferyset] : Здравствуйте! Класный у вас сайт! Что думаете по этим новостям?: «link» У России есть силы, чтобы справиться с растущим давлением «link» «link»
  • [Buddrotbura : «link» - Порно игра «link» - «link» «link» - красивое порно ролевые игры «link»
  • [Buddrotbura : «link» - Порно игра «link» - «link» «link» - порно игры фури гей «link» - как

A vendégek hozzászólásai [ zárójelbe] kerülnek.

Csak a regisztrált felhasználók írhatnak üzeneteket

Szavazás

Hogy tetszik új honlapunk?